Predplatné denníka Štandard

Faktúra 420240522

Denník Štandard, s.r.o.
Pribinova 25
811 09 Bratislava

IČO: 44432011
DIČ: 2022717653
IČ DPH: SK2022717653
Spoločnosť je zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 55134/B

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK48 0900 0000 0051 7738 5391

Zoznam vystavených faktúr pre fyzické osoby 22.05.2024

Dátum vystavenia faktúry: 22.05.2024

Číslo Faktúra Dátum dodania Počet Cena bez dph Cena s dph

Medzisúčet 0.00(bez DPH)
DPH 0.00
Cena spolu 0.00